TAUSTA PILT

Juhatus

Juhatuse otsused:

  • Juhatus on valitud 3 aastaks.
  • Liikmemaks töötaval inimesel 15 € aastas ja mittetöötaval 10 € aastas.
  • Matkadest osavõtt mitteliikmetele maksab 3 €.
  • Praegune juhatus on valitud detsembris 2011 ja tegutseb kuni detsembrini 2017.

Juhatuse liikmed:

Nr Eesnimi Perekonnanimi
1 Marge Filipenko
2 Merle Kääri
3 Inna Lepik
4 Urmas Liit
5 Krista Luuk
6 Urve Merendi
7 Peedo Pihlamägi
8 Karin Poola