TAUSTA PILT

MTÜ MATKAKLUBI MUKU

arengukava
2014-2023

Olemasoleva olukorra kirjeldus

Mittetulundusühing Matkaklubi Muku
Äriregistri kood: 80225902
92101 Tobiase 13, Käina, Hiiu maakond

Tabel 1 Juhatuse koosseis

Nimi Amet
Inna Lepik Juhatuse esimees
Marge Filipenko Juhatuse liige
Kalli Piht Juhatuse liige
Margo Rüütel Juhatuse liige
Kersti Rüütelmaa Juhatuse liige
Lea Tamjärv Juhatuse liige

Hiiumaa MTÜ Matkaklubi Muku on mittetulundusühinguna tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus, mille põhitegevus on suunatud matkahuvilistele aktiivse tegevuse pakkumisele. Matkaklubi on asutatud 2004 aastal ning sellest ajast peale pidevalt aktiivselt tegutsenud, korraldades oma liikmeskonnale igal aastal vähemalt kümme matka. Matkade planeerimisel on kindel süsteem, aasta lõpus toimuval üldkoosolekul saavad kõik liikmed avaldada soove ning arvamusi järgmise aasta ürituste kohta, aasta alguses koostab juhatus jooksva aasta ürituste plaani kuude lõikes, kus pannakse paika ka ürituse eest vastutaja. 2021.aastal on klubil 47 liiget.

Mukumatkad on toimunud Hiiumaal, Mandri-Eestis ja välismaal. Liigutud on jalgsi, jalgratastel või suuskadel. On olnud ka kultuuriretki Mandri-Eestisse, mille käigus külastatakse huviväärtusi ning tutvutakse kohalike matkaradadega. Palju on olnud temaatilisi matku. Igal aastal on kevadel toimunud Hiiumaa linde tutvustav linnumatk ning sügisel seeni õpetav seenematk. Läbi on käidud peaaegu kõik Hiiumaa jõed ja laiud. On matkatud risti läbi saare. Pärimusmaastike ja pärimuskultuuriga tutvumisel on läbi käidud mitmed külad. Põnevust on tekitanud öömatkad. Klubi vahendab matkamisega seotud informatsiooni ning nõustab huvilisi. Klubil on kodulehekülg, kust saab informatsiooni MTÜ Matkaklubi Muku tegemiste kohta ning näeb matkade pilte. Aastate jooksul on matkadel osalenud enam kui kaks tuhat inimest.

MTÜ Matkaklubi Muku koostööpartneriteks on olnud Palade Looduskeskus, RMK Ristna Looduskeskus, Naiskodukaitse Lääne ringkonna Hiiumaa jaoskond, M ja P Nurst AS, Orjaku Külaselts MTÜ, Hiiumaa Turismiliit, Hiiumaa Kultuuri Selts, Hiiumaa Käsitööselts MTÜ, Soera Talumuuseum, MTÜ Suuremõisa Loss, MTÜ Kaigutsi Külaselts, Hiiumaa Spordiliit.

Põhimõtted ja väärtused

MTÜ Matkaklubi Muku propageerib tervislikku ja loodushoidlikku eluviisi. Looduses liikudes on matkaklubi liikmete põhimõtteks, et inimestest ei jää muud märki kui jalajäljed. Mida tunned – seda ka armastad, mida armastad, seda hoiad! See on meie matkade korraldamise põhimõte Hiiumaal, Eestimaal, maailmas rännates.

Arengukava põhialused

Hiiumaa MTÜ Matkaklubi Muku visioon aastaks 2023

- Hiiumaa elanikkonna senisest suurem informeeritus matkaklubi tegevustest
- Hiiumaa elanikkonna senisest suurem kaasatus matkaklubi tegevustes

Hiiumaa MTÜ Matkaklubi Muku missioon

- tervisliku ja loodushoidliku matkamise idee levitamine ja propageerimine

Hiiumaa MTÜ Matkaklubi Muku eesmärgid

- hoida elus loodussäästliku, turvalise ja tervisliku matkamise traditsiooni
- aidata kaasa puhta keskkonna ja looduse säilimisele, uurimisele ja tutvustamisele
- avardada inimeste silmaringi, tutvustada Hiiumaa loodusväärtusi, Hiiumaa elu ning hiidlasi läbi aegade
- väärtustada Hiiumaa võimalusi, osutades looduses liikumise positiivsele mõjule inimese tervisele

Tabel 2 Tegevuskava 2014-2023

Tegevused Teostaja Aeg Finantseerimine
Matkade läbiviimine Matkaklubi Kümme korda aastas Omafinantseerimine, projektid, spordiliit,muu
Kodulehekülje hooldamine Matkaklubi Pidev Omafinantseerimine