TAUSTA PILT

Juhatus

Juhatuse otsused:

  • Juhatus on valitud 3 aastaks.
  • Liikmemaks töötaval inimesel 15 € aastas ja mittetöötaval 10 € aastas.
  • Matkadest osavõtt mitteliikmetele maksab 3 €.
  • ühekordne sisseastumise maks 3 eurot
  • Praegune juhatus on valitud jaanuar 2021 ja tegutseb kuni detsembrini 2023.

Juhatuse liikmed:

Nr Eesnimi Perekonnanimi
1 Marge Filipenko
2 Inna Lepik
3 Kalli Piht
4 Margo Rüütel
5 Kersti Rüütelmaa
6 Lea Tamjärv