TAUSTA PILT

Juhatus

Juhatuse otsused:

  • Juhatus on valitud 3 aastaks.
  • Liikmemaks töötaval inimesel 15 € aastas ja mittetöötaval 10 € aastas.
  • Matkadest osavõtt mitteliikmetele maksab 3 €.
  • ühekordne sisseastumise maks 3 eurot
  • Praegune juhatus on valitud detsember 2023 ja tegutseb kuni detsembrini 2026.

Juhatuse liikmed:

Nr Eesnimi Perekonnanimi
1 Inna Lepik
2 Kalli Piht
3 Margo Rüütel
4 Kersti Rüütelmaa
5 Triin Tommingas